Kostné markery

NOVÁ DIAGNOSTIKA KOSTNÝCH BIOCHEMICKÝCH MARKEROV

Závery klinických štúdií IOF (International Osteoporosis Foundation) a IFCC (The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) odporúčajú stanovenie kostných markerov na sledovanie úspešnosti terapie a predchádzaniu osteoporotických fraktúr. Kostné markery umožňujú posúdiť aktivitu kostnej  novotvorby alebo intenzitu straty kostnej hmoty.

 

Spoločnosť  ita logo maleprináša na slovenský trh rozšírenú diagnostiku kostných markerov podľa týchto najnovších odporúčaní medzinárodných odborných spoločností. Diagnostika kostných markerov prebieha chemiluminiscenčným stanovením na plne automatizovanom imunochemickom analyzátore iSYS od firmy IDS (Immunodiagnostic Systems Holdings PLC).

 

DIAGNOSTIKA - KOSTNÉ MARKERY OSTEOFORMÁCIE A OSTEORESORPCIE

  • P1NP predstavuje propeptidy prokolagénu typu 1. P1NP je markerom osteoformácie. Pomáha identifikovať postmenopauzálnu osteoporózu, sekundárnu a hyperparatyreózu, metastázy u rakoviny prostaty a monitoruje celkovú liečbu osteoporózy.

 

  • Osteokalcín patrí medzi markery osteoformácie. Slúži na identifikáciu vysokoobratovej osteoporózy, diagnostiku kostných metastáz a sledovanie liečby karcinómu prsníka a prostaty. iSYS plne automatizované testy detekujú intaktný osteokalcín (CTX-I) a súčasne stabilný N-MID® fragment osteokalcínu z jednej skúmavky.
  • Telopeptické fragmenty CTX β-Crosslaps slúži ako marker osteoresorpcie na zachytenie kostných metastáz, monitorovanie úspešnosti liečby osteoporózy, zistenie včasných zmien kostného obratu u žien v menopauze, detekciu žien s vysokým rizikom kostných strát a osteoporotických zlomenín. iSYS ponúka automatizovaný test pre kvantitatívne stanovenie C-koncových telopeptídov kolagénu typu I (CTX-I).

 

  • Vynikajúca korelácia testov CTX-I umožňuje plynulý prechod medzi metódami kombináciou markerov kostného obratu s existujúcimi testami IDS-iSYS 25-hydroxy vitamínu D a Intact PTH z jednej skúmavky. PTH aktivuje osteoklasty, mobilizuje vápnik z kosti a podporuje tvorbu metabolitov vitamínu D. Pomáha diagnostikovať niektoré metabolické ochorenia, napr. hyper/hypokalcémiu a hyperparatyreoidizmus.
  • Fosfatáza - BAP- tzv. kostná alkalická fosfatáza  (Bone Alkaline Phosphatase) je sérový marker osteoblastickej novotvorby kostnej hmoty. Meranie BAP se využíva na diagnostiku Pagetovej choroby a osteoporózy a pri sledovaní reakcií na antiresorpčnú liečbu týchto pacientov bisfosfonátmi alebo substitúciou estrogénov u postklimaktických žien. Je možnosť kombinovať marker s 25-hydroxy Vitamínom D čím sa zvýši úspešnosť liečby osteoporózy a ďalších metabolických ochorení kostí. Substitúcia vitamínom D je neodmysliteľnou súčasťou liečby pacientov s osteo­porózou.

 

  • TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) je enzýmom (kyslá tartarát rezistentná fosfatáza), ktorý sa uvoľňuje z aktívnych osteoklastov, makrofágov a dendrických buniek. Jeho 2 izoformy – TRAcP 5a sa uvoľňuje z makrofágov a dendrických buniek, TRAcP 5b ako marker kostnej resorpcie je formou typickou pre aktívne osteoklasty. Navyše je potenciálne užitočným markerom pri pacientoch s poruchou funkcie obličiek.

Pre bližšie informácie o IDS - iSYS a možnostiach diagnostiky kostných markerov, ktorý IDS - iSYS ponúka nás kontaktujte.