Molecular Devices

Molecular Devices

 

Molecular Devices

Molecular Devices sú jedným z popredných svetových poskytovateľov služieb v oblasti vysoko výkonných bio - analytických meraní systémov, softvéru a spotrebného materiálu pre výskum vedy o živote, farmaceutiky a bio - terapeutického rozvoja. Tieto špičkové produkty umožňujú vedcom vylepšiť produktivitu a výkonnosť.

Systémy pre skríning buniek a bioprodukciu

ClonePix ™ 2

ClonePix ™ 2 umožňuje automatický skríning veľkého počtu klonov, uľahčuje selekciu sekrečných bunkových línií s optimálnou úrovňou expresie a umožňuje zber kolónií s garantovanou presnosťou. Výrazne zvyšuje pravdepodobnosť nájdenia optimálneho klonu, pričom vylepšená robotika znižuje riziko poškodenia kolónie.

CloneSelect ™ Imager

CloneSelect ™ Imager poskytuje inteligentnú obrazovú analýzu s vysokou kvalitou snímania pre sledovanie rastu buniek. Umožňuje vytváranie rastových kriviek, dôsledné stanovenie bunkového zhlukovania a odhad počtu buniek. Je vhodný pre adherentné ako aj usadené suspenzné bunky.

Systémy QPix 400

Systémy QPix 400

Prístroje pre odpichovanie mikrobiálnych kolónií s možnosťou detekovať kolónie a kvantifikovať fluorescenčné značky pred vlastným zberom kolónií/kolonie. Vykonáva automaticky vysievanie vzoriek aj zber kolónií a umožňujú odpichnúť až 30.000 vybraných kolónií denne.

Vysokokapacitné zobrazovacie systémy

AcuityXpress Software

AcuityXpress Software

Multiparametrový nástroj / software pre interpretáciu dát získaných pomocou vysokokapacitnej obrazovej analýzy.

ImageXpress Micro XLS

ImageXpress Micro XLS

Automatizovaný mikroskop so širokým zorným poľom, schopný zachytávať obraz vo fluorescenčnom, prechádzajúcom svetle a vo fázovom kontraste. Využíva široké spektrum objektívov (1x - 100x) a umožňuje vysokokapacitný skríning v krátkom čase.

ImageXpress® Ultra

ImageXpress® Ultra

Skenovací konfokálny mikroskop s vynikajúcim pomerom signál vs. šum, a to aj v prípade vzoriek s vysokým pozadím, silných tkanivových rezov či neurónov rastúcich v matrici. Vyžíva MetaXpress® softvér a ponúka vynikajúci automatický zaostrovací systém.

MetaXpress Software

MetaXpress Software

Flexibilný a intuitívne akvizičný a analytický softvér pre vysokokapacitné zobrazovacie systémy.

Automatizované elektrofyziologické systémy

IonFlux™

IonFlux™

Stolný automatizovaný systém pre analýzu iónových kanálov.

IonWorks Barracuda® Plus

IonWorks Barracuda® Plus

Automatizovaný systém pre komplexné farmakologické analýzy iónových kanálov.