Novinky

NOVINKA V DIAGNOSTIKE IN-VITRO

Spoločnosť I.T.A. spol. sr.o. má od júla 2016 v portfóliu svojich ponúkaných produktov nový analyzátor pre diagnostiku in-vitro označený ako IDS-iSYS od firmy Immunodiagnostic Systems Holdings PLC.

iSYS umožňuje vykonávať rozbory na jednej analytickej platforme s použitím rôznych systémov detekcie: luminiscencie a spektrofotometrie aplikovanej na rôzne oblasti klinickej biológie, imunoanalýzy a biochémie.

logo ids novinka

Analyzátor podporuje imunoanalýzy založené na princípe chemiluminiscencie a taktiež rozbory využívajúce enzymatickú detekciu. Analyzátor umožňuje plne automatizovať imunoanalýzy a biochemické testy. Analyzátor je určený na trvalú prevádzku a funguje na princípoch postupného spracovávania vzoriek.

isys obr

Jednotlivé rozbory sa vykonávajú v jednorázových kyvetách, ktoré sa automaticky vkladajú do karuselu. Vďaka asynchrónnemu riadeniu možno každú kyvetu spracovávať samostatne a prenášať do príslušných reakčných modulov rozmiestnených po obvode karuselu. Kyveta je schopná zaistiť kompatibilitu v oboch oblastiach. Priamo v reakčnej kyvete sa uskutočňujú jednotlivé merania podľa jednotlivých princípov:

  • meranie luminiscencie prebieha v luminometri
  • na nepretržité meranie absorbancie slúži spektrofotometer.