Aktuality

Novel Coronavirus (2019-nCov)

AKTUÁLNE! V ponuke PCR kit pre detekciu coronavírusu 2019-nCoV s certifikáciou CE-IVD a v súlade s WHO smernicami. Detekuje gény N, E, ORF1ab. 

NAVYŠE! V ponuke RNA Isolation Kit (Paramagnetic...

Pozvánka na XXXVI. zjazd českých a slovenských alergológov a klinických imunológov

Téma zjazdu: Kde sú hranice klinickej imunológie – alergológie?

Termín konania: 2.-5. október 2019

Miesto konania: GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko

K dispozícii:...

cskai zjazd 2018
Pozvánka na XXXV. zjazd českých a slovenských alergológov a klinických imunológov

Vážené kolegyne a kolegovia,

sprostredkovávame vám informáciu o konaní XXXV. zjazdu českých a slovenských alergológov a klinických imunológov. Výročná akcia Českej spoločnosti alergológie a...

20. ročník odborného SEMINÁRA PRIETOKOVEJ CYTOMETRIE

I.T.A. - Intertact s.r.o. Vás pozýva na jubilejný 20. ročník SEMINÁRA prietokovej cytometrie, ktorý je organizovaný v spolupráci a za odbornej gescie Sekcie laboratórnej imunológie ČSAKI a Českej...