Face The Future 2017

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na seminár I.T.A. – Intertact s.r.o. zameraný na prietokovú cytometriu, ktorý sa organizuje v spolupráci s Českou spoločnosťou pre analytickú cytometriu a v partnerstve so slovenskou I.T.A. spol. s.r.o.

Seminár Face The Future 2007 sa uskutoční 1. marca 2017 (streda) v priestoroch Inštitútu postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve (Hotel ILF), Budějovická 15/743, 140 00 Praha 4 – Michle v čase od 13.00 h do 17.00 h.

Odborné podujatie je vzdelávacou akciou podľa pravidel ČLK predpisu č.16 a spĺňa náležitosti postgraduálneho vzdelávania, ktorého súčasťou je pridelenie kreditov a vystavenie certifikátu o účasti. 

Odborným garantom seminára sú:

RNDr. Vlastimil Král, CSc.

MUDr. Helena Posová, CSc.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. V prípade záujmu o účasť nás prosím kontaktujte.