Prietokové cytometre SONY - bunkové sortre

SONY SH800S
bunkový sorter

Bunkový sorter SH800S je stolovým prístrojom umožňujúcim sortovanie buniek širokého spektra veľkostí pomocou mikrofluidných sortovacích čipov veľkosti 70μm, 100μm a 130μm. Tento nový design sorterov je plne integrovaným systémom s najvyššou možnou fluidnou kontrolou, pokročilou automatizáciou nastavenia, akvizíciou dát a analýzou.

sh800

 

 

 

 

 

Software systému je veľmi intuitívny a zaisťuje sortovanie do skúmaviek, ale i doštičiek rôznych formátov, stripov či sklíčok.

U vzoriek, pri ktorých hrozí kontaminácia, je možné zaistiť sterilné prostredie výmenou sortovacieho čipu a sample line. Sorter je možné dodať s biohazardným boxom triedy II, ktorý spĺňa všetky medzinárodné štandardy.

Sorter môže byť vybavený až štyrmi kolineárne vedenými lasermi (488μm, 405μm, 561μm, 638μn) a šiestimi fluorescenčnými detektormi.

Sortovanie je zaistené rýchlosťou maximálne 100 000 udalostí za sekundu.

Automatizácia procesu sortovania spočíva v niekoľkých krokoch, v automatickom umiestnení správnej pozície čipu, v automatickom nastavení alignmentu vďaka patentovanej technológii Blue-Ray, v automatickej kalibrácii optimálneho letu kvapôčok, v automatickom nastavení a centrovaní sortovacieho prúdu bez manuálneho zásahu a v automatickej kalibrácii oneskorenia kvapôčok.

Bunkový sorter je však zároveň aj analyzátorom a môže byť využívaný na štandardné cytometrické aplikácie, ako je napr. bunkové imunofenotypizácia, sledovanie apoptózy, viability, bunkového cyklu atď.

Systém je založený na 8-kanálovej 20-bitovej digitalizácii dát. Software na akvizíciu i analýzu beží na integrovanom PC kompatibilnom s OS Windows. Dátový formát FCS 3.0 a FCS 3.1 zaisťuje plnú kompatibilitu dát s analytickým softwarom tretích strán.

 

SONY FX500
bunkový sorter

Bunkový sorter SONY FX500 je bunkovým sorterom založenom na mikrofluidnom čipe, ktorý ako jediný na trhu umožňuje aseptickú prácu vďaka jednoduchej a rýchlej výmene celého fluidného systému. Užívatelia tak získajú maximálnu kontrolu nad svojimi vzorkami.

Patentovaná technológia CoreFinderTM poskytuje plne automatizované a konzistentné užívanie systému od zapnutia až po vypnutie prístroja, čo šetrí čas a zdokonaľuje presnosť výsledkov.

fx500

 

 

Systém môže byť vybavený troma kolineárne vedenými lasermi o vlnových dĺžkach 488μm, 561μm a 638μm a až šiestimi fluorescenčnými detektormi založenými na technológii využitia filtrov konvenčnej cytometrie.

Automatizácia procesu sortovania spočíva v niekoľkých krokoch, v automatickom umiestnenia správnej pozície čipu, v automatickom nastavení alignmentu vďaka patentovanej technológii Blue-Ray, v automatickej kalibrácii optimálneho letu kvapôčok, v automatickom nastavení a centrovaní sortovacieho prúdu bez manuálneho zásahu a v automatickej kalibrácii oneskorenia kvapôčok.

  • Sortovanie sa deje dvojcestným procesom s rýchlosťou 100 000 udalostí za sekundu.
  • Systém umožňuje sortovanie do skúmaviek od 0,5 ml až po 15 ml alebo do doštičiek rôznych formátov.
  • Prístroj je plne automatizovaný vrátane nastavení a kalibrácie sortovaní.
  • Nosnú kvapalinu je možné umiestniť do špeciálnych vakov (obdoba krvných vakov) a tým zaistiť ďalší stupeň sterility práce.
  • Sorter môže byť dodaný s biohazardným bezpečnostným boxom BCC300 triedy A2, ktorý chráni užívateľov pred potenciálnym nebezpečenstvom aerosolov.
  • Systém je založený na 8-kanálovej 20-bitovej digitalizácii dát. Dáta môžu byť exportované do formátu FCS 3.0 alebo FCS 3.1, čo zaisťuje plnú kompatibilitu dát s analytickými softwarmi tretích strán.

Rozmery sorteru sú (š x h x v) 55cm x 55cm x 71cm