20. ročník odborného SEMINÁRA

I.T.A. - Intertact s.r.o. Vás pozýva na jubilejný 20. ročník SEMINÁRA prietokovej cytometrie, ktorý je organizovaný v spolupráci a za odbornej gescie Sekcie laboratórnej imunológie ČSAKI a Českej spoločnosti pre analytickú cytometriu.

Miesto konania:
Lékařský dům ČLS JEP, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2

Termín konania:
28. 2. 2018 od 13:00

Odborní garanti:
RNDr. Vlastimil Král, CSc.,
MUDr. Helena Posová, CSc.

Odborný program (prosím kliknite TU)

Po skončení seminára sa uskutoční spoločenské stretnutie prietokových cytometristov, imunológov a iných odborných pracovníkov v hoteli BEST WESTERN HOTEL KAMPA – Stará Zbrojnice“, Všehrdova 16, Praha 1 so začiatkom o 17:45h.

Za společnost I.T.A. - Intertact s.r.o.
Ing. Lubomír Němec, CSc.