Pozvánka na XXXV. zjazd českých a slovenských alergológov a klinických imunológov

cskai zjazd 2018

Vážené kolegyne a kolegovia,

sprostredkovávame vám informáciu o konaní XXXV. zjazdu českých a slovenských alergológov a klinických imunológov. Výročná akcia Českej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie a Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie sa uskutoční dňa 10.-13.10.2018 v Brne, VELETRHY BRNO, A. S. – Kongresový pavilon E. Bližšie informácie získate na oficiálne webovej stránke akcie TU. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Tím I.T.A. spol. sr.o.